Search form

Hechos 25:1

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaa Pablo xíꞌín ra̱ naní Festo

1Dá ni̱ na̱tiin Festo choon kakuu ra ta̱ néꞌe choon káꞌano. Dá tá ni̱ ya̱ꞌa oni̱ kuu̱, dá ni̱ keta ra ñoo Cesarea ñoó kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén.