Search form

Hechos 25:10

10Dá ni̱ kaa Pablo:

―Sa̱ íin va yuꞌu̱ noo̱ mií ní, ta néꞌe ní choon ni̱ kee César. Ta yóꞌo va kúú noo̱ kánian keyíko̱ ní sa̱ꞌí. Chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa ní ña̱ ni iin tóꞌón ña̱ kini ko̱ ní ya̱ꞌi keei xíꞌín na̱ ñooi̱, na̱ Israel.