Search form

Hechos 25:11

11Chi̱ tá ní ya̱ꞌi keei iin kua̱chi kini, ña̱ kánian kuui̱, dá kía̱n iói̱ ña̱ kuui̱ sa̱ꞌán. Tído ni iin tóꞌón kua̱chi, ña̱ dákuío ta̱a yóꞌo yuꞌu̱, ko̱ kúú ña̱ ndaa̱, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ íin taꞌon kuu naki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ndáꞌa̱ rá. Sa̱ꞌá ño̱ó xíka̱i̱ noo̱ ní ña̱ va̱ꞌa ka̱ mií César ná keyíko̱ sa̱ꞌí ―kaá Pablo.