Search form

Hechos 25:12

12Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ nda̱tóꞌón Festo xíꞌín ta̱a káꞌa̱n niꞌini noo̱ rá, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Pablo:

―Ni̱ xika̱ miíón ña̱ keyíko̱ César sa̱ꞌo̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó tandaꞌí yo̱ꞌó koꞌo̱n noo̱ rá, tá dáá ―kaá ra̱.