Search form

Hechos 25:14

14Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ sa̱ ndei na kuaꞌa̱ vá kuu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kani Festo xíꞌín rey ñoó sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo Pablo, ta kaá ra̱:

―Ni̱ da̱nkoo Félix iin ta̱a nákaa̱ ra̱ veꞌe ka̱a yóꞌo.