Search form

Hechos 25:16

16Dá ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín rá ña̱ ko̱ óon taꞌon kaꞌání ta̱a néꞌe choon romano iin ta̱a tá ko̱ ñáꞌa̱ ná kuita na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá noo̱ rá, dá kía̱n kuu chindeé rá mií rá no̱ó kua̱chi dákuío ñaá ná, ni̱ kaai̱ xíꞌín rá.