Search form

Hechos 25:18

18Dá ni̱ na̱kui̱ta ta̱ Israel káꞌa̱n kua̱chi ra sa̱ꞌá ta̱a ñoó. Tído ko̱ ní káꞌa̱n taꞌon ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáti yuꞌu̱ chinóo kua̱chi ñaá rá.