Search form

Hechos 25:2

2Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, dá ni̱ na̱tuu yati ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱a néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá káꞌa̱n kua̱chi ra saꞌa̱ Pablo noo̱ Festo.