Search form

Hechos 25:20

20Ta sa̱ꞌá ña̱ ko̱ ní niꞌi̱ taꞌon yuꞌu̱ ndi koo keyíko̱i̱ sa̱ꞌá ta̱a ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌín ra̱, nde̱ꞌá á kándía ra koꞌo̱n ra̱ ñoo Jerusalén keyíko̱i̱ saꞌa̱ rá sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo, ni̱ kaai̱ xíꞌín rá.