Search form

Hechos 25:22

22Dá ni̱ kaa rey Agripa xíꞌín Festo:

―Kóni̱ taꞌani yuꞌu̱ kueídóꞌi to̱ꞌon káꞌa̱n ta̱a ñoó.

Dá ni̱ kaa Festo:

―Taa̱n, dá kueídóꞌo ní ña̱ kaꞌa̱n ra̱ ―kaá ra̱.