Search form

Hechos 25:23

23Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ ka̱sáa̱ rey Agripa xíꞌín ñadiꞌí ra̱ naní Berenice veꞌe noo̱ saꞌándá Festo choon, ta ndíxi na dáꞌo̱n táyíí ndáa. Dá ni̱ ku̱ꞌu ra ini veꞌe xíꞌín ndidaá ta̱a dándáki soldado, xíꞌín ndidaá ta̱a ndáya̱ꞌi ñoo Cesarea. Dá ni̱ saꞌanda Festo choon ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kuaka ra Pablo kasaa̱ na̱ noo̱ rá.