Search form

Hechos 25:24

24Dá ni̱ kaa ra̱:

―Mií ní, rey Agripa, xíꞌín ndidaá ní mií ní, na̱ ni̱ na̱taka ndéi yóꞌo viti xíꞌín nduꞌu̱. Ta ta̱a íin yóꞌo, kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ Israel ndéi ñoo Jerusalén xíꞌín na̱ ndéi ñoo yóꞌo káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ rá noo̱ yúꞌu̱. Ta ko̱ sá tuu na ña̱ káyuꞌú ná ña̱ kánian kuu ra̱.