Search form

Hechos 25:26

26Tído ko̱ níꞌi̱ taꞌon yuꞌu̱ ndí ki̱án taai sa̱ꞌá ta̱a yóꞌo koꞌa̱n no̱ó na̱ kúú satoꞌo yo̱ César. Sa̱ꞌá ño̱ó chíkani yuꞌu̱ ra̱ noo̱ ndidaá mií ní, na̱ ndéi yóꞌo, xíꞌín noo̱ mií ní, rey Agripa, dá ndato̱ꞌón va̱ꞌa ní ra̱, dá naniꞌi̱ yuꞌu̱ ndí ki̱án kúú kua̱chi ra chinóoi noo̱ tuti ñoó.