Search form

Hechos 25:27

27Chi̱ ko̱ váꞌa taꞌon keei tá ná tandaꞌí iin ta̱a nákaa̱ veꞌe ka̱a koꞌo̱n ra̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon káꞌano xía̱n nani ko̱ó kua̱chi ra̱ koꞌo̱n xíꞌín rá ―kaá ra̱.