Search form

Hechos 25:3

3Dá ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ mani̱ noo̱ Festo ña̱ ná tandaꞌá rá Pablo kii na ñoo Jerusalén. Ta ña̱ yóꞌo ni̱ xika̱ ra̱ chi̱ sa̱ ni̱ nda̱tóꞌón kueꞌé ra̱ ña̱ kaꞌání rá Pablo íchi̱.