Search form

Hechos 25:5

5Sa̱ꞌá ño̱ó ná koꞌo̱n dao ta̱a kúú kuendá mií ndó xíꞌín yuꞌu̱ ñoo Cesarea. Tá ió iin ña̱ꞌa ni̱ ya̱ꞌa ra ni̱ kee ra, dá kía̱n kuu kaꞌa̱n kua̱chi ndó saꞌa̱ rá ñoó.