Search form

Hechos 25:6

6Dá ni̱ ka̱ndo̱o Festo ni̱ sa̱ io ra̱ ñoo Jerusalén xíꞌín ta̱a ñoó táto̱ꞌon ona̱ o uxi̱ kuu̱. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá ñoo Cesarea. Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, dá ni̱ na̱ko̱o ra noo̱ téi̱ noo̱ koo ra kaꞌanda ra̱ choon. Dá ni̱ saꞌanda ra̱ choon ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ kuaka ra Pablo kasaa̱ na̱.