Search form

Hechos 25:9

9Tído kóni̱ Festo kando̱o va̱ꞌa ra no̱ó ta̱ Israel. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Pablo:

―¿Á nátaꞌan ni ino̱n koꞌo̱ ñoo Jerusalén, ta ñoó ná keyíko̱i̱ sa̱ꞌo̱n? ―kaá ra̱.