Search form

Hechos 26:12

Káꞌa̱n Pablo ndi ni̱ kuu, dá ni̱ nduu na kuendá Jesús

12’Ta saꞌa̱ choon yóꞌo ni̱ keei kuaꞌi̱n ñoo Damasco, ta mií ta̱ duti̱ kúú no̱ó ni̱ xi̱ꞌo choon noo̱í kuaꞌi̱n.