Search form

Hechos 26:13

13Tído táto̱ꞌon dao nduú kíán, ná kaai̱ xíꞌín ní, rey, xíkai kuaꞌi̱n íchi̱ ñoó. Ta kúú ni̱ xinii̱ iin ña̱ yéꞌe̱ ni̱ kii chí induú. Ta ndato ka̱ víán o̱ du̱ú ndi̱ndii. Ta kúú ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa iin níí kúú no̱ó kuaꞌi̱n xíꞌín ta̱a kuaꞌa̱n xíꞌíín ñoó.