Search form

Hechos 26:14

14Ta kúú ndidaá vá nduꞌu̱ ni̱ kue̱i no̱ñóꞌo̱. Ta kúú ni̱ sei̱do̱ꞌo yuꞌu̱ ni̱ kaꞌa̱n iin na̱ káꞌa̱n yúꞌu̱ hebreo, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín: “Saulo, Saulo, ¿ndiva̱ꞌa xíonooón kéndava̱ꞌón xíꞌín yuꞌu̱? Chi̱ kéeón táto̱ꞌon kée che̱e tá chísáꞌá rí dini̱ karochá.”