Search form

Hechos 26:16

16Ta viti ndakuii̱n ndichi, chi̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ yúꞌu̱ noo̱ yo̱ꞌó, dá kechóon noo̱í, ta kanooón ki̱ꞌo ndaa̱o̱n kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xino̱n yuꞌu̱, xíꞌín saꞌa̱ ndidaá ka̱ ña̱ꞌa koꞌi̱n naꞌi̱ noo̱o̱n.