Search form

Hechos 26:17

17Ta kandaa yuꞌu̱ yo̱ꞌó no̱ó na̱ ñoo miíón, na̱ Israel, xíꞌín noo̱ ndidaá na̱ ko̱ kúú na̱ Israel, chi̱ no̱ó na̱ yóꞌo tandaꞌí yo̱ꞌó koꞌo̱n,