Search form

Hechos 26:19

Káꞌa̱n Pablo ña̱ ni̱ kee na choon ni̱ saꞌanda Ndios noo̱ ná

19’Dión ni̱ ndoꞌo yuꞌu̱, rey Agripa. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kúsaá taꞌon inii̱ keei ndidaá choon ni̱ saꞌanda Jesús noo̱í ndá induú.