Search form

Hechos 26:20

20Ta mií no̱ó ni̱ da̱náꞌi̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa yóꞌo no̱ó na̱ ndéi ñoo Damasco. Ni ndiꞌi, dá ni̱ saꞌi̱n ni̱ da̱náꞌi̱ no̱ó na̱ ndéi ñoo Jerusalén, xíꞌín no̱ó na̱ ndéi iin níí kúú kuendá Judea diꞌa, xíꞌín no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ Israel. Chi̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ná ña̱ ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, ta ná nduu na ña̱yuu Ndios, ta xíꞌín ña̱ va̱ꞌa kée na ná naꞌa̱ na̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti ni̱ na̱ndikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na.