Search form

Hechos 26:21

21Ta sa̱ꞌá ña̱ dánaꞌi̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tiin ta̱ Israel yuꞌu̱ noo̱ nákaa̱i̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano ndu. Ta ni̱ kaꞌán rá kaꞌání rá yuꞌu̱.