Search form

Hechos 26:22

22Tído ni̱ chi̱ndeé vá ñaá Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó takí ii̱ váí nda̱ viti íin xíꞌoi kuendá no̱ó ña̱yuu ko̱ ndáya̱ꞌi, xíꞌín no̱ó na̱ ndáya̱ꞌi. Ta káꞌi̱n xíꞌín ná táto̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta xíꞌín ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Moisés sa̱ꞌá ña̱ kánian koo,