Search form

Hechos 26:26

26Ta sa̱ náꞌá vá mií rey xaa̱n sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo. Sa̱ꞌá ño̱ó kándéé iníi̱ káꞌi̱n ña̱ yóꞌo noo̱ ná. Chi̱ kándaa̱ inii̱ ña̱ náꞌá va̱ꞌa va na saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ yóꞌo, chi̱ ko̱ kúu de̱ꞌé taꞌan vaan.