Search form

Hechos 26:29

29Dá ni̱ kaa Pablo:

―Tá cháá o tá kuaꞌa̱ ni̱ kamani̱, tído xíka̱i̱ noo̱ Ndios ña̱ o̱ du̱ú iin tóꞌón mií ní ná nduu kuendá Jesús, ná nduu taꞌani ndidaá na̱ ndéi seídóꞌo to̱ꞌon káꞌi̱n yóꞌo kuendá Jesús, táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú yuꞌu̱. Tído ná dáꞌa ni kandiko̱ ndáꞌa̱ ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo yuꞌu̱ ndíko̱ ndáꞌí.