Search form

Hechos 26:3

3Ta kádii̱ taꞌani inii̱, chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa va mií ní saꞌa̱ ley nduꞌu̱, na̱ Israel. Ta sa̱ náꞌá va̱ꞌa taꞌani ní saꞌa̱ ndí ki̱án kédaá xíꞌín na̱ ñooi̱, dá ko̱ nákiꞌin táꞌan ña̱xintóni̱ ndú. Sa̱ꞌá ño̱ó seí ndaꞌíi̱ noo̱ ní ña̱ kueé ni koo ini ní, dá kueídóꞌo ní ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ní.