Search form

Hechos 26:30

30Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n Pablo to̱ꞌon yóꞌo, dá ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi rey ñoó xíꞌín Festo ñoó, xíꞌín ñá naní Berenice, xíꞌín ña̱yuu ndéi xíꞌín ná ñóó.