Search form

Hechos 26:31

31Dá tá ni̱ ka̱nkuei xoo na̱ kuaꞌa̱n na̱, dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan na, ta kaá na̱:

―Ni iin tóꞌón taꞌon ña̱ꞌa kini ko̱ ní kée ta̱a káa. Ko̱ káni taꞌan vaan ña̱ kuu ra̱, ta ni ko̱ kánian kakaa̱ ra̱ veꞌe ka̱a ―kaá na̱.