Search form

Hechos 26:4

Káꞌa̱n Pablo saꞌa̱ ndí ki̱án ni̱ sa̱ kee na tá ko̱ ñáꞌa̱ kandísa na Jesús

4’Ndidaá vá na̱ ñooi̱, na̱ Israel, náꞌá táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee yuꞌu̱ tá ni̱ sa̱ kuui talóꞌo̱ tá ni̱ sa̱ ioi̱ ñoo miíí, ta náꞌá taꞌani na táto̱ꞌon ni̱ sa̱ keei tá ni̱ sa̱ ioi̱ ñoo Jerusalén.