Search form

Hechos 26:5

5Ta náꞌá taꞌani na ña̱ nda̱ ni̱ kaki va yuꞌu̱ kúúí ta̱a fariseo. Sa̱ꞌá ño̱ó, tá kóni̱ na̱, kuu va ki̱ꞌo ndaa̱ na̱ kuendá ña̱ ni̱ sa̱ kuui iin ta̱a fariseo, táꞌa̱n ra̱ kúú iin taꞌándá ta̱a ndíta toon cháá ka̱ xíꞌín choon Ndios tein na̱ ñooi̱.