Search form

Hechos 26:6

6Tído viti, sa̱ꞌá ña̱ ió ta̱ndeé iní yuꞌu̱ ña̱ xi̱nko̱o ña̱ ni̱ kaa Ndios kee na xíꞌín na̱ sáꞌano ñoo ndu̱ tá sata̱, sa̱ꞌá ño̱ó ndéi ta̱a yóꞌo chínóo kua̱chi ra yuꞌu̱ noo̱ mií ní.