Search form

Hechos 26:7

7Ta ndin uxi̱ uu̱ tuꞌu, nduꞌu̱ na̱ kúú na̱ veꞌe na̱ Israel, ndáti xi̱nko̱o ña̱ ni̱ kaa Ndios kee na xíꞌín na̱ sáꞌano ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó kéchóon ndu noo̱ Ndios nduú ñoó. Ta sa̱ꞌá ña̱ kómí yuꞌu̱ ta̱ndeé iní yóꞌo, rey Agripa, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n kua̱chi ta̱ Israel yóꞌo sa̱ꞌá yuꞌu̱ viti.