Search form

Hechos 27:11

11Tído ko̱ ní kékuendá taꞌon ta̱ saꞌándá choon noo̱ soldado ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Pablo, chi̱ ni̱ kee cháá ka̱ ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n satoꞌo barco ñoó xíꞌín ta̱ dákáka ra ña̱ ná koꞌo̱n ra̱.