Search form

Hechos 27:14

14Tído cháá vá ni̱ saꞌa̱n ndu̱, kúú ni̱ ka̱sáꞌá vá kána tachi̱ dée̱n, ta ve̱i ña chí yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ diꞌa, chi̱ ve̱i ña xoo kuáꞌa noo̱ xínko̱o ndia̱ndii, ta naníán Euroclidón.