Search form

Hechos 27:16

16Dá ni̱ ya̱ꞌa ndu sata̱ iin yúku̱ lóꞌo̱ íin ini ta̱ñoꞌo̱ naní Clauda. Ta ko̱ kána ni̱ꞌi taꞌon tachi̱ ñoó. Ta kúú xíꞌín kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ndóꞌó, dá ni̱ ka̱ndeé ndú ni̱ na̱di̱tá ndú barco le̱é ni̱ na̱chiꞌi ndu ra̱ ini barco káꞌano ñoó.