Search form

Hechos 27:17

17Dá tá ni̱ ndu̱ꞌu barco le̱é ñoó, dá ni̱ kató toon ra barco káꞌano ñoó xíꞌín yóꞌo̱ ndéé. Dá ni̱ ndu̱toon rá. Tído ni̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ koꞌo̱n ra̱ karnee niꞌini rá tein ño̱tí noo̱ naní Sirte. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱nóo ra dáꞌo̱n tánee dini̱ barco ñoó. Dá ni̱ da̱yáa̱ ra̱ barco kaneꞌe tuku ñaá tachi̱ koꞌa̱n.