Search form

Hechos 27:18

18Ta kána ii̱ vá tachi̱ dée̱n tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá dao ta̱a ñoó taó ra̱ ña̱ꞌa ñóꞌo ini barco ñoó satá ra̱án kuaꞌa̱n ini ta̱ñoꞌo̱.