Search form

Hechos 27:2

2Dá ni̱ kaa ndu ini iin barco ni̱ kii ñoo Adramitio, chi̱ sa̱ íi̱n nduu ra̱ ña̱ nada̱on rá koꞌo̱n ra̱ noo̱ nákui̱ta barco sáꞌa̱n chí kuendá Asia diꞌa. Dá ni̱ kee ndu kuaꞌa̱n ndu̱. Ta néꞌe táꞌan ndu xíꞌín iin ta̱a naní Aristarco. Ta kúú rá iin ta̱a ñoo Tesalónica, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Macedonia diꞌa.