Search form

Hechos 27:20

20Ta kúú kuaꞌa̱ vá kuu̱ ko̱ ní xiní ndu̱ ndia̱ndii ni ti̱ñoo̱. Ta sa̱ꞌá ña̱ ndóꞌo nda̱ꞌo nío̱ ndú ni̱ kee tachi̱ dée̱n ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda va ini ndu̱ ña̱ ko̱ó ka̱ ta̱ndeé iní ña̱ ka̱ki ndu.