Search form

Hechos 27:21

21Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ ya̱ꞌa kua̱ꞌá kuu̱ ko̱ ní sásáꞌan ndu, dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Pablo tein ta̱a ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Tá ní seídóꞌo ndó ña̱ ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ váꞌa kankuei yó noo̱ naní Creta, dá kía̱n o̱ ndóꞌo taꞌon yó ta̱ndóꞌó yóꞌo, ta ni o̱ naá taꞌon ña̱ néꞌe barco yóꞌo, ní kúu.