Search form

Hechos 27:24

24Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌíín: “Pablo, o̱ sa̱ yu̱ꞌóo̱n, chi̱ kánian nakuii̱o̱n noo̱ César. Sa̱ꞌá ño̱ó dáka̱ki va Ndios ndidaá ña̱yuu ve̱i xíꞌón ini barco yóꞌo”, kaá na̱ xíꞌíín.