Search form

Hechos 27:27

27Ta kúú sa̱ ni̱ xi̱no va uxi̱ komi̱ kuu̱ yáꞌa ndu ta̱ñoꞌo̱ naní Adriático kuaꞌa̱n ndu̱. Ta xoo diꞌa xoo diꞌa kíꞌin barco ñóꞌo ndu kuaꞌa̱n ra̱ kée tachi̱. Tá ni̱ kuu dao ñoó, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ kéchoon xíꞌín barco ñoó ña̱ sa̱ na̱tuu yati ndu kuaꞌa̱n ndu̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ noo̱ kúú no̱ñóꞌo̱.