Search form

Hechos 27:28

28Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ chi̱ki̱ꞌó ra̱ ndi ki̱ꞌo konó nákaa̱ ta̱kui̱í ñoó. Dá ni̱ ka̱tóni̱ ini ra̱ ña̱ kíán oko̱ ndaꞌá. Dá xíka barco kuaꞌa̱n ra̱ cháá ka̱ chí noo̱. Dá ni̱ chi̱ki̱ꞌó tuku ra ndi ki̱ꞌo konó. Dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ra̱ ña̱ nda̱dá saꞌo̱n va ndaꞌá kíán.