Search form

Hechos 27:29

29Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ yu̱ꞌú ra̱ ña̱ tuu táꞌan barco ñoó xíꞌín yuu̱ náꞌano ndíta yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó. Dá ni̱ chi̱rkuei ra ndin komi̱ ka̱a ve̱e chí sata̱ diꞌa barco ñoó, dá ná katuu rá. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá seí ndaꞌí ra̱ noo̱ Ndios ña̱ ná tu̱u noo̱ kíi̱.