Search form

Hechos 27:30

30Dá ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ kéchóon xíꞌín barco ñoó kée ra ña̱ ñóꞌo ra taán rá ka̱a ve̱e chí noo̱ diꞌa barco ñoó, tído barco le̱é ñoó vá taó ra̱ ñóꞌo ra, dá kuino ra dáka̱ki ra mií rá, káꞌán rá.