Search form

Hechos 27:33

33Dá tá sa̱ kuaꞌa̱n tu̱u noo̱, dá ni̱ kaꞌa̱n Pablo xíꞌín ndidaá kúú ta̱a ñoó ña̱ ná kasáꞌan ra, ta kaá na̱:

―Sa̱ ni̱ xi̱no uxi̱ komi̱ kuu̱ ndéi ndó néꞌe ii̱ ndo̱ xíꞌín ña̱ nákani ini ndo̱, ta ni lúꞌu̱ ví ña̱ꞌa ko̱ ní seí ndo̱.